Har du tanker om å bestille ladeboks til elbil i år?

Det er for øyeblikket 2 bestillinger til ladebokser i gang. Om du har tenkt å bestille ladeboks i år, kan det lønne seg å slenge seg på denne bestillingsrunden med en gang.

Får vi flere enn 3 bestillinger kan installatøren gi litt rabatt og dere som bestiller kan spare noen kroner.

Bestillingsskjema finnes her: Praktisk info >> El- og hybridbil

 

Kontingent for 1.kvartal 2021

Kontingenten for 1. kvartal 2021 har nå blitt sendt ut per *email*. Om du ikke har mottatt denne, sjekk spamfilteret før du eventuelt ber om kopi fra styret.

Forfallsdato er 02.mars 2021. Fint om du overholder fristen, da slipper vi å purre (denne gangen med gebyr).

Skader på strømkontakter ved lading av elbil

Skade/varmgang på kontakt ved manglende avlastning av ladeboks (mode 2). (Foto: DSB)

Dette bilde er del av en artikkel på DSB sin nettside som forklarer hva som er lov og ikke lov ved elbil lading.

Det er tydelig at utstyret på bildet har blitt skadet pga. overbelastning som kan oppstå dersom anlegget ikke samsvarer med kravene for elbillading.

Dette utgjør en reell brannfare og vi henstiller alle som har behov for lading av el- eller hybridbil til kun å lade bilene sine på elbillader montert i garasjen sin. Har du ikke elbillader enda kan den enkelt bestilles her: Praktisk info > El- og hybridbil.

Forøvrig viser vi til gjeldende vedtak fra tidligere generalforsamling:

GF 2018, pkt.4.4
Det er fortsatt ikke tillatt å lade elbiler utenfor den enkeltes hus!
Dette da dette medfører parkering av biler på de forskjellige tun og gater i huseierforeningen, og som det fremkommer av tidligere års vedtak er parkering på området ikke tillatt.

Lenke

DSB – Elbil, lading og sikkerhet

Lenken er også tilgjengelig på vår hjemmeside hvor vi samler alt info om dette tema: Praktisk info > El- og hybridbil.

 

Når flyttet du bilen din sist?

Har du en bil som du ikke har brukt på lenge og som det bygger seg opp brøytekanter rundt?

Da oppfordrer vi deg til å ta spaden, grave ut bilen og la måkebilene gjøre jobben sin. Slik blir det bedre plass for oss alle.

Det kan lønne seg å bruke garasjen til parkering…

Postkasser som fryser igjen

Styret har blitt informert om at noen av postkassene fryser igjen om vinteren og i flere tilfeller har posten ikke klart å levere.

Vi ønsker i denne forbindelsen å henvise til vedtaket gjort av en ekstraordinær generalforsamling i 1998 (finner du her), som tilsier at: «Hvert tun kjøper inn sine kasser/stativer og det er ikke ønskelig med detaljstyring og uniformering av området.»

Postkassestativer er dermed ansvaret til dem som eier postkassene i sine respektive stativer. Vi ber derfor berørte beboerne om å gå sammen og organisere en dugnad for oppgradering/tilpassing av sine stativ, slik at tilsvarende problemer unngås i framtiden.

Kontingent 2021

Kontingent for 2021 blir som følger:

Kr. 3264 – TV/Internett inkl. prisøkning fra Telenor på kr 30 per måned/boenhet fra 1.mars
Kr. 7510 – Kontingent 2020 inkl. 3,2% indeksregulering (7276 + 3,2% = 7510)
Kr. 10774 – Kontingent 2021 totalt per husstand.

1.kvartal kr. 2.648,50*, fra 2.kvartal kr. 2708,50*
Terminer for faktura: *februar, mai, august *og* november*

Hvis du har behov/ønske om å dele opp kontingenten i månedsfaktura istedenfor kvartalsvis, vennligst kontakt styret via kontaktskjema.

Husk at det fortsatt er mulig å sende innspill til generalforsamling innen 31.januar.

Godt nytt år! Nå blir det endelig vinter!

Alle beboere oppfordres til å vise hensyn og ta det rolig ved kjøring til/fra huseierforeningen.

Har dere noe å utsette på brøytingen så kontakt styret som vil addressere dette videre.
Ikke rett klager direkte til de som utfører brøytingen, da de gjør så godt de kan så snart de kan, og det er styret som skal addressere eventuelle klager til leverandøren.

Snøhauger etter måking og bygging av snøhuler OBS! OBS! STOR FARE! Fortsett å lese «Godt nytt år! Nå blir det endelig vinter!»