Sjekk når det er din tur å klippe gress på fellesområdet!

Vi minner om at alle beboere av Skytten Huseierforening er pålagt å ta del i vedlikeholdet av fellesområdene våre. Dugnaden (7.mai i år) og gressklipping er del av dette.

Klippelistene er laget av dugnadssjefene og tilgjengelig på vår hjemmeside under Praktisk info – Plenklipping. Passer ikke datoen må du selv sørge for å bytte med en annen.

Det skal klippes 1 gang per uke!

Huseierforeningen har  2 stk gressklippere – disse er plassert i boden på baksiden av garasjen i Skytten Øst.

Samme sted finner du drivstoff til gressklipperne. NB! Pass på å kun bruke 95 blyfri bensin fra jerrykanner(Ikke bruk Aspen2 – dette er kun til børstemaskinen!)

Merk:
Gressklipperne er felleseie via huseierforeningen, og dette betyr at skader på gressklipperne dekkes av oss alle via medlemskontingenten.

Det er derfor smart å bruke gressklipperne pent slik at vi har glede av dem hele sesongen med minst mulig behov for reparasjon og vedlikehold.