Postkasser som fryser igjen

Styret har blitt informert om at noen av postkassene fryser igjen om vinteren og i flere tilfeller har posten ikke klart å levere.

Vi ønsker i denne forbindelsen å henvise til vedtaket gjort av en ekstraordinær generalforsamling i 1998 (finner du her), som tilsier at: «Hvert tun kjøper inn sine kasser/stativer og det er ikke ønskelig med detaljstyring og uniformering av området.»

Postkassestativer er dermed ansvaret til dem som eier postkassene i sine respektive stativer. Vi ber derfor berørte beboerne om å gå sammen og organisere en dugnad for oppgradering/tilpassing av sine stativ, slik at tilsvarende problemer unngås i framtiden.

Høstdugnad

De siste årene har vi kun hatt dugnad til våren. Men det er mye som tilsier at høstdugnad kan være nyttig:

  • Det blir mindre jobb til våren om løv fjernes til høsten (det er nemlig da det faller på bakken),
  • Beskjæring av busker og treer er mindre forstyrrende for fugleliv, som lager rede til våren,
  • Mange busker og hekker har vokst seg stor i løpet av sommeren og utgjør en hindring for fri ferd og ikke minst snømåking.

Styret henstiller derfor alle beboere om å ta en titt i nærområdet og rydde opp. Om alle gjør en liten innsats blir det penere for hele nabolaget. Her er noen forslag:  Fortsett å lese «Høstdugnad»

Klar for 17.mai

Da har det blitt gjennomført noen oppgraderinger i området vårt, akkurat i tide til 17.mai.

Lys og sensorer ved garasjene har blitt byttet
Det har blitt lagt nytt asfalt noen steder hvor det var nødvendig
Noen har pyntet på foreningens område (det var ikke styret)
Det har blitt lagt nytt jord flere steder og gress har blitt sådd

Vi ønsker alle en god 17.mai!

Samtidig minner vi om å holde tilstrekkelig avstand. Les om rådene til 17.mai hos helsenorge.no.

Vedlikehold av uteområdet

Jord og gressplen

Som tidligere informert om (her) har vi en del sår i plener etter kabelgraving i fjor.

I morgen (onsdag 6.mai) blir det derfor levert nytt jord de stedene hvor det er skader. Dugnadssjefene vil kalle inn til minidugnad for å fordele jorden og dele ut gressfrø, men dersom du kjeder deg hjemme kan du med fordel sette igang selv så snart du ser en haug med jord.

Det er viktig at ingen går eller parkerer bilen der det blir sådd ut nytt gress!

Asfaltering

Asfaltering der dette er nødvendig er bestilt og gjennomføres ved neste anledning. Vi gir beskjed så snart vi har en dato.

Dugnad på tirsdag og lys ved garasjene

Dugnad

Husk at det er dugnad på tirsdag (21.april). Feiing er bestilt til dagen etter, parkeringsplassene må derfor være tomme for biler 22.april.

Det forventes at alle medlemmer i huseierforeningen yter en innsats for felleskapet.

Styret har registrert at noen allerede har satt i gang og begynt rydding av fellesarealet, noe som er veldig gledelig. Det er allikevel fortsatt mye å gjøre og når alle stiller blir vi rask ferdig. Men husk å holde avstand til hverandre!

Bytte av lysanlegg

I morgen (mandag, 20.april) starter elektrikerne med å bytte lys og lyssensorer til garasjene. Mulig at strømmen slås av i denne forbindelsen. Dersom porten ikke kan åpnes elektrisk, kan du bruke nøkkelen som beskrevet her.

Det blir enda mer feiing i morgen 9.mai

Det ble dessverre problemer med feieutstyret idag og derfor ligger det fortsatt grus igjen i noen områder.

Vi satser på enda en runde i morgen og ber derfor alle igjen om å flytte bilene sine fra parkeringsplassene som ikke har blitt feiet enda.