Møtet 19.mars om Eineåsen skole er utsatt

Møtet 19.mars er utsatt inntil videre, men vi vet ikke om det også gjelder dato for tilbakemelding.

Dere som ikke har sendt noen tilbakemelding enda bør gjøre dere kjent med planene som ligger i arkivet på kommunens hjemmeside (arkivsak 19/9437) og svare til arkitektene direkte innen tidsfristen 20.mars.

Styret kommer i alle fall til å sende inn tilbakemeldingene vi har fått så langt denne uken.

Informasjonsmøte om Eineåsen skole på torsdag, 19.mars

I forbindelse med oppstart detaljregulering av Eineåsen ungdomsskole inviterer Bærum kommune til informasjonsmøte for berørte naboer og interessenter. Hensikten er å informere om planlagt prosess for planarbeidet og orientere om tiltakene som er under planlegging.

Torsdag 19. mars kl. 17.30-18.30
Sted: Eineåsen skole avd. Gommerud Fortsett å lese «Informasjonsmøte om Eineåsen skole på torsdag, 19.mars»

Detaljer om prosessen med Eineåsen skole

20 november 2018 ble det i Formannskapet besluttet å igangsette planleggingsfase med tilhørende reguleringsprosess. Alt som er skrevet i saken så langt finnes her.

Regulering av eiendommen er planlagt å bli satt i gang første halvår 2019. Reguleringsprosessen vil gjennomføres i samsvar med plan og bygningsloven og vi som naboer er lovet informasjon. Planprosessen fra a-å i Bærum kommune finnes her.

Eineåsen skole

Det som idag er Rykkinn skole avd. Gommerud kommer til å bli kalt Eineåsen skole allerede fra høsten 2018.

Bærum kommune jobber med planer om å oppgradere eller bygge skolen på nytt. Siden skolen er en umiddelbar nabo til huseierforeningen vår, finnes det en del spørsmål om prosessen.

Fortsett å lese «Eineåsen skole»