Innspill om Eineåsen skole, frist 11.januar

Styret har deltatt på høringsmøte med kommunen i forbindelse med forslag til reguleringsplan til Eineåsen skole. Her er noen punkter som ble diskutert:

  • Den gamle skolen står til jul 2021, rives i januar 2022, og den nye skolen åpnes januar 2024,
  • Bygget blir 14m høyt som tegnet og kommer til å ha 20 parkeringsplasser, ansatte skal parkere ved Gommerudbanen og Rykkinnhallen,
  • Det blir 350 parkeringsplasser for sykler,
  • Stian Kristensens vei blir anleggsvei, trolig blir det ikke parkeringsforbud i anleggsperioden,
  • Fortau ved St.Kr. vei utvides til 2,5m bredde (dette er en politisk beslutning).

Alt om prosjektet finner du på Bærum kommune sine websider.

Vi oppfordrer til at umiddelbare naboer til skolen og beboere langs Stian Kristensens vei setter seg inn i planen og gir tilbakemelding enten direkte til kommunen eller til styret.

Frist til å melde fra til kommunen er 11.01.2021.

Styret kommer til å gi en egen tilbakemelding til kommunen innen fristen. Om du ønsker at vi tar med ditt innspill, må den være i hendene våre 05.01.2021. Bruk gjerne vårt kontakt skjema.

Forslag til reguleringsplan Eineåsen skole

Det går framover med planene til ny Eineåsen ungdomsskole. Forslag til offentlig reguleringsplan og detaljregulering er nå tilgjengelig på kommunens webside.

Det vil også bli holdt et digitalt informasjons-/høringsmøte på Microsoft Teams den 14. desember kl. 18.30. Lenke til dette møtet vil komme på prosjektets egen nettside www.baerum.kommune.no/eineasenskole.

Vi anbefaler at umiddelbare naboer til skolen tar seg tid til å sette seg inn i planen, deltar på nettmøtet og benytter anledningen til å stille spørsmål til kommunen.

Møtet 19.mars om Eineåsen skole er utsatt

Møtet 19.mars er utsatt inntil videre, men vi vet ikke om det også gjelder dato for tilbakemelding.

Dere som ikke har sendt noen tilbakemelding enda bør gjøre dere kjent med planene som ligger i arkivet på kommunens hjemmeside (arkivsak 19/9437) og svare til arkitektene direkte innen tidsfristen 20.mars.

Styret kommer i alle fall til å sende inn tilbakemeldingene vi har fått så langt denne uken.

Informasjonsmøte om Eineåsen skole på torsdag, 19.mars

I forbindelse med oppstart detaljregulering av Eineåsen ungdomsskole inviterer Bærum kommune til informasjonsmøte for berørte naboer og interessenter. Hensikten er å informere om planlagt prosess for planarbeidet og orientere om tiltakene som er under planlegging.

Torsdag 19. mars kl. 17.30-18.30
Sted: Eineåsen skole avd. Gommerud Fortsett å lese «Informasjonsmøte om Eineåsen skole på torsdag, 19.mars»

Detaljer om prosessen med Eineåsen skole

20 november 2018 ble det i Formannskapet besluttet å igangsette planleggingsfase med tilhørende reguleringsprosess. Alt som er skrevet i saken så langt finnes her.

Regulering av eiendommen er planlagt å bli satt i gang første halvår 2019. Reguleringsprosessen vil gjennomføres i samsvar med plan og bygningsloven og vi som naboer er lovet informasjon. Planprosessen fra a-å i Bærum kommune finnes her.