Resultat el-sjekk i garasjene

Som informert om tidligere, ble det utført en el-sjekk av garasjene våre 29.september 2021.

Styret har fått sjekklister til hver garasje og kommer til å dele dem ut til de respektive medlemmene. Det er viktig at alle ser gjennom listen til sin garasje og får en elektriker til å rette opp det som evt. har blitt funnet.

Som de siste ukene på Rykkinn har vist igjen, er brannsikkerhet ikke noe til å spøke med.

Her er en generelt oversikt: Fortsett å lese «Resultat el-sjekk i garasjene»

Fremdrift med byggearbeidet i St.Kr.vei

Det har kommet noen henvendelse fra beboere i Stian Kristensens vei med spørsmål omkring de arbeidene som foregår der nå med utvidelse av fortauet inn til nye Eineåsen skole. Beboere har også kontaktet Bærum kommune med spørsmål om dette. Som dere er orientert om tidligere, tok kommunen ikke hensyn til vår høringsuttalelse om dette i vinter der vi blant annet var bekymret for parkeringen i veien. Fortsett å lese «Fremdrift med byggearbeidet i St.Kr.vei»

Kontingent for 3.kvartal 2021

Kontingenten for 3. kvartal 2021 har denne uken blitt sendt ut per *email*. Om du ikke har mottatt denne, sjekk spamfilteret før du eventuelt ber om kopi fra styret.

Forfallsdato er 30.august 2021. Fint om du overholder fristen, da slipper vi å purre (ja, med gebyr).

Bruk helst KID nummer slik at vi har kontroll på hvem som har betalt.

Stian Kristensens vei legges om fra 30.august – parkeringsutfordringer!

Kommunen har gitt beskjed at omleggingen av Stian Kristensens vei i forbindelse med oppføring av ny Eineåsen skole allerede starter opp 30 august. Se også brev fra kommunen.

Både under og etter anleggsarbeidet kommer veien til å bli smalere, dvs. at det blir mindre eller ingen mulighet for gateparkering.

Styret forventer at alle beboere i området gjør sitt bidrag til å skape en levelig parkeringssituasjon fremover.

Dette betyr

  • Bruk garasjen til bil,
  • Bruk alternativ parkering ved Gommerudbanen eller Rykkinnhallen,
  • Ikke parker på gangveier, tun etc. De er ingen erstatning for bortfall av gateparkering! Av hensyn til brann/ambulanse/politi og eventuelle andre redningsbiler må disse holdes fri og fremkommelige til enhver tid!

God sommer!

Sommeren er her med lange kvelder og lyse sommernetter og ferietiden nærmer seg. Og selv om samfunnet åpner opp etterhvert, er det nok mange som tilbringer en del av ferien sin hjemme.

I denne anledning ønsker styret å minne om at selv om det er ferietid man huske å vise hensyn til hverandre og respektere at ikke alle nødvendigvis er i samme modus som du selv er. Fortsett å lese «God sommer!»