Økning av felleskostnad

På årets generalforsamling ble det vedtatt å øke innbetalingen til felleskostnaden.

Felleskostnaden økes med kr. 750 per måned. Beløpet settes inn på rentebærende konto og brukes til finansiering av større vedlikeholdsprosjekter.

Det har tatt tid for ABBL å effektuere dette, men F.o.m. August blir vi fakturert 2000 kroner per måned. For juli vil det komme en ekstra faktura på 750 kroner.
For månedene mai og juni etterfaktureres det ikke.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Til medlemmene og andre med møterett

Det innkalles herved til digital ekstraordinær generalforsamling i Skytten Huseierforening.

Last ned og les hele innkallelsen her


Frist for avstemming: Onsdag 29.05.2024 kl. 12:00
Sted: Møtet avholdes digitalt på https://abbl.bbl.no/minside


Høringsperiode: Fra 24.05.24, kl. 12:00 til 26.05.24, kl. 12.00.
Avstemmingsperiode: Fra 27.05.24, kl. 12:00 til 29.05.24, kl. 12:00

Digital ekstraordinær generalforsamling via Min Side: https://abbl.bbl.no/minside

Til behandling foreligger:
1 Konstituering
1.1 Valg av møteleder
1.2 Valg av protokollfører
1.3 Registrering av stemmeberettigede
1.4 Valg av en seksjonseier til å medundertegne protokollen
1.5 Godkjenning av møteinnkallingen og dagsorden
2 Lekeplassen i Stian Kristensens vei Vest
3 Flytting av veibom foran Skytten 35 og 37
4 Valg

Vel møtt til digital ekstraordinær generalforsamling!

Gressklipping 2024

– sjekk når det er din tur å klippe gress på fellesområdet!

Vi minner om at alle beboere av Skytten Huseierforening er pålagt å ta del i vedlikeholdet av fellesområdene våre. Dugnaden og gressklipping er del av dette.

Klippelisten til Stian Kristensens vei Øst finner du her

Klippelisten til fellesareal for Skytten Øst finner du her

Det skal klippes 1 gang per uke!

Gressklipperen er plassert i boden på baksiden av garasjen i Skytten Øst.

Samme sted finner du drivstoff til gressklipperne. NB! Pass på å kun bruke brukes kun
4-takts-bensin, Aspen 4. Når dette er tomt må man gi beskjed til dugnadsleder i Skytten Øst, (per nå, Marius Chapman).

Merk:
Gressklipperen er felleseie via huseierforeningen, og dette betyr at skader dekkes av oss alle via medlemskontingenten.

Det er derfor smart å bruke gressklipperne pent slik at vi har glede av dem hele sesongen med minst mulig behov for reparasjon og vedlikehold.

Husk dugnad på mandag!

Årets vårdugnad blir mandag 29.april kl. 18:00 (det er lov å tjuvstarte). Har du ikke anledning denne dagen, er det viktig at du tar en runde i forveien.

Dugnadssjefene sørger for lett bevertning som vanlig (drikke og is).

Gjøremål på dugnaden

Feie og rake fellesområder,

 • Grus skal børstes ut av gressplenen og fordeles på veien,
 • Løv og hageavfall kastes i containere,
 • Søppel skal plukkes kastes i egen søppelbøtte,
 • Beskjære busker på fellesområdet,
 • Feie biloppstillingsplass,
 • Rense takrenner på garasjeanleggene.

Ting å huske

 • Ta med rake, trillebår og kost,
 • Containerne er kun til hageavfall fra fellesområdet, maks diameter på grener/stammer/røtter er 15cm,
 • Fyll på strøkassene med tørr grus slik at de er klare til neste vinter!
 • Ellers skal grusen kostes ut fra kantene på veien og må ikke samles i hauger. Ikke bland inn jord!
 • Biler må fjernes fra parkerinsplassene slik at feiing kan gjennomføres.

For mer informasjon, les her: Dugnad på mandag, 29.april kl.18 – og i dagene før det

Dugnad på mandag, 29.april kl.18 – og i dagene før det

Årets vårdugnad blir mandag 29.april kl. 18:00 (det er lov å tjuvstarte). Vi håper at snøen er borte da. Har du ikke anledning denne dagen, ta gjerne en runde i dagene i forveien.

Dugnadssjefene sørger for lett bevertning som vanlig (drikke og is).

Husk at dugnad betyr å rydde på våre fellesarealer! Det er ikke bare plassen hvor man setter fra seg bilen sin, det er faktisk hver enkeltes andel i realsameie som beskrevet i grunnboken som også i våre vedtekter: (https://www.skytten-huseierforening.net/vedtekter/).  

Det er bestilt containere som utplasseres på vanlig plass tidligere samme dag og hentes dagen etter. Containere er kun til hageavfall (max. 15 cm. diameter på grener / stammer / røtter) fra fellesområde!

Hvis det er plass – etter at fellesområdene er ryddet ferdig – vil det bli anledning til å deponere privat hageavfall. Husk dimensjonskravet som allerede angitt! Containerne skal ikke ha noe som stikker utenfor, dørene skal kunne lukkes og maks 20cm over toppen. Plastposer skal ikke i containerne!

Feiing er bestilt til dagen etter dugnaden (Tirsdag, 30.april).

El-sjekk av tilfluktsrommene

Som beskrevet i årsberetningen 2023 (se Innkalling Generalforsamling 2024) har det blitt utført el-sjekk av anleggene i tilfluktsrommene. Samtidig ble innmaten til sikringsskapene, lys og lysbrytere byttet.

Nå er det lett å se støvet på sykler og bildekk som ikke har blitt brukt på flere år. Vi oppfordrer alle som bruker tilfluktsrommene til lagring til å ta en titt denne våren og rydde bort det som ikke brukes lengre. Sykler som ikke brukes lengre kan leveres til skolekorpsets loppemarked innen slutten av april (lopper kan leveres her).

Tilfluktsrommene kan brukes til lagring av sesongbetonte gjenstander, ikke til langtidslagring som beskrevet her: Praktisk info >> Lagringsplass.

Til uken blir det også grov feiing på veiene våre og husk generalforsamling på tirsdag, 09.april.