Årets dugnad blir torsdag, 3.mai kl.18

Årets dugnad blir Torsdag 3 mai kl. 1800
Det blir bestilt containere som utplasseres på vanlig plass tidligere samme dag. Containere er kun til hageavfall!
Feiing bestilles til dagen etter dugnaden (Fredag 4 mai).
Styret vil gå til innkjøp av «børstemaskin» slik at jobben med å fjerne grus fra plener blir enklere.
Vi benytter anledningen til å fylle strøkassene med grus slik at disse er klare til neste vintersesong. Forøvrig skal grus feies ut fra kanter slik at feiebilen letter kan samle dette opp. NB! Skal ikke legges i hauger, men gjevnt utover.