Konstituering av nytt styre

Det nye styre er på plass og har konstituert seg:

Styreleder:
– Niels Christian Boman
Kasserer:
– Stefan Marchesan
Styremedlemmer:
– Stig Kvisle
– Toril Kletten
– Kai Slupphaug
– Sven Baltrusch