Eineåsen skole

Det som idag er Rykkinn skole avd. Gommerud kommer til å bli kalt Eineåsen skole allerede fra høsten 2018.

Bærum kommune jobber med planer om å oppgradere eller bygge skolen på nytt. Siden skolen er en umiddelbar nabo til huseierforeningen vår, finnes det en del spørsmål om prosessen.

Etter henvendelse fra styret har kommunen derfor informert om nåværende status og fremgangen. Dette ble opplyst om under generalforsamlingen 2018, du kan lese brevet fra kommunen her.