Parkerer du bilen i garasjen?

Visste du at hver husstand er i snitt tilgodesett med en halv parkeringsplass i tillegg til garasjen?

Mange og kanskje de fleste husstander har i dag mer enn en bil. Det sier seg selv at parkeringsproblemer vil oppstå.

Styret vil etter ferien sende ut et spørreskjema for å kartlegge bruk av garasjene. Meningen er å få en bedre forståelse for hvordan garasjene brukes idag, noe som vil gå inn i vurderingen av en framtidig løsning for parkeringsproblematikken.

Bildet viser hvorfor det er lurt å bruke garasjen også om sommeren.