Nabovarsel: Loppemarked på Eineåsen skole

I helgen 20./21.oktober er det loppemarked på Eineåsen skole. Alle bør derfor være innstillt på at det blir trangere enn vanlig i Stian Kristensens vei. 

Styret har vært i kontakt med korpset og bedt om at parkeringen ved skolen ordnes av voksne mennesker for å unngå det verste kaos.

Korpset vil i tillegg skilte for alternativ parkering ved Gommerudbanen for å prøve å redusere trafikken på huseierforeningens område.

Og ellers er det alltid mulig å ta en tur innom: Loppemarked på Rykkinn – bare hyggelig