Fargeskifte i huseierforeningen

I år er det mange som har malt hus og byttet fargen. Og det er jo hyggelig at vi stort sett er flinke til å ta vare på eiendommen vår.

Styret ønsker allikevel å framheve følgende:

Ifølge vedtektene (som du finner her) bør valget «…av farger ved utvendig oppussing forelegges Styret til godkjennelse.»

Formålet med vedtaket har formodentlig vært å sikre at alle husenheter i en rekke bruker samme farge og at fargen passer til stil og karakter i foreningen.

Vi ønsker ikke at det ser slik ut i huseierforeningen.

Dette har nok ikke blitt praktisert i det siste, og styret ber derfor alle beboere om å enten følge de vedtektene som finnes eller fremme endringsforslag til neste generalforsamling.

Det finnes også en fargeoversikt på hjemmesiden som sannsynligvis er utdatert i de fleste tilfeller. Dersom du ser at fargekoden til huset ditt ikke er aktuelt ber vi deg om å melde inn den nye fargekoden slik at oversikten kan oppdateres. Bruk gjerne kontaktskjemaet for det.