Nytt om Eineåsen skole

Styret har purret Bærum Kommune på nytt om rehabilitering av Eineåsen Skole avd. Gommerud.

Som det fremkommer av tilbakemeldingen er politisk behandling utsatt til nå i November 2018, mens regulering av skoletomten er ventet startet opp primo 2019. Antatt ferdigstillelse er nå 2022/2023.

For ytterligere informasjon, se informasjonsskrivet: Eineåsen skole – informasjon til Skytten. (Vi fikk forresten godkjent å legge dette ut.)