Vi ønsker oss flere kvinner i styret…

… ikke bare fordi kvinner har hatt stemmerett i Norge siden 1913 og loven regulerer kjønnsfordelingen i en rekke ulike typer styrer.

Vi synes bare det er hyggelig å ha et velbalansert styre som kan ta avgjørelser basert på konstruktive diskusjoner.

Fint om du som kvinne derfor tenker litt på om du vil bidra til et trivelig bomiljø i nabolaget. Vi spør igjen når vi nærmer oss generalforsamlingen til våren.