Denne parkeringsundersøkelsen…

som vi gjennomførte i september vil bli presentert til generalforsamlingen til våren. Grunnen er at vi ønsker å avklare alle spørsmål som eventuelt stilles der og da.

Vi ser at noen av dem som ikke bruker garasjen sin kunne tenke seg å leie den ut. Styret ser positivt på dette og er gjerne behjelpelig med å formidle kontakt til andre beboere i huseierforeningen som vil leie en garasje.

Betingelsen er selvfølgelig at garasjen brukes til parkering av bil til en beboer i huseierforeningen. Det økonomiske og juridiske avtales mellom leier og leietaker direkte.

Er du en av dem som kan tenke seg å leie ut, ta kontakt.

Og dersom du kan tenke deg å leie garasje kan du registrere deg her: