Snart jul – har du ønskelisten klar?

Da bør du også begynne å tenke på hva du ønsker for huseierforeningen vår.

Er det ting du er opptatt av, ser du saker som trenger oppmerksomhet eller endringer eller tiltak du ønsker å foreslå til behandling på neste års generalforsamling?

Da kan du sende dine innspill til styret ved å bruke kontaktskjemaet her.

Nyttig bakgrunnsmateriell

Huseierforeningens vedtekter
Vedtak fra tidligere generalforsamlinger
Referat fra tidligere generalsforsamlinger