Godt naboskap – noe til deg og meg

Godt nytt år alle sammen! Nyttårsforsettene er forhåpentligvis på plass, her er noen flere:

Alle medlemmer i Huseierforeningen er forventet til å bidra til godt naboskap. Godt naboskap betyr:

  • Høflig dialog, skriftlig som muntlig, om det f.eks. foretas utvendige forandringer på noen av boligene eller føres opp andre hus, gjerder, støttemurer osv. på tomtene bør de øvrige eierne i rekken varsles.
  • Respekt både for hverandre og for stille tider som definert i Granneloven, Helligdagsloven med mer. 
  • Innsats for felleskapet, deltakelse på dugnader og gressklipping (nabofester er frivillig).

Styret forventer at naboer greier på en ordentlig måte å samtale om temaer som berører dem uten involvering av styret.

Styret kan bistå ved behov, men skal ikke være hovedkanal for korrigering av oppførsel. For øvrig vises det til gjeldende lovverk (www.lovdata.no).