Kontingent til huseierforeningen, første halvår 2019

Har du fått regningen til huseierforeningen’s kontingent på e-post denne uken? Fint, husk å betale!

Har du ikke fått regningen eller har du problemer med å åpne den? Vennligst si fra her

Regningen kommer denne gangen gjennom regnskapssystemet Fiken. Vi prøver dette ut for å se om det gjør oppfølgingen enklere. Du blir derfor også bedt om å taste inn et KID nummer, noe som gir oss bedre kontroll og oversikt.