Påminnelse – meld inn saker til generalforsamlingen

Er det ting du er opptatt av, ser du saker som trenger oppmerksomhet eller endringer eller tiltak du ønsker å foreslå til behandling på årets generalforsamling?

Eller ønsker du å påvirke styrearbeidet ved å være med?

Send dine innspill til styret ved å bruke kontaktskjemaet her.

Nyttig bakgrunnsmateriell

Huseierforeningens vedtekter
Vedtak fra tidligere generalforsamlinger
Referat fra tidligere generalsforsamlinger