Fremdrift på elbilladeløsning

Styret har siden siste generalforsamling jobbet aktivt videre med utfordringen rundt elbilladeløsning for huseierforeningens medlemmer, og vil presentere forslag til løsning på årets generalforsamling.

Problemstillingen styret har fått utredet kan deles i 3 elementer:

  1. Kapasitet i trafoene våre i Skytten og Stian Kristensens Vei,
  2. Oppgradering av sikringsskap til garasjene inkludert utvidelse av hovedsikring,
  3. Selve ladeløsningen, strømforbruk per enhet og administrasjon rundt dette.

Forslag til løsning på 2 og 3 vil bli presentert på årets generalforsamling, men styret er glad for å kunne meddele at utfordringen rundt 1) Trafoer er løst;
Trafoen i Stian Kristensens vei trenger ikke oppgradering, mens trafoen i Skytten vil bli oppgradert og det uten kostnad for oss.

NB! Dette betyr IKKE at det nå er fritt frem for elbillading da det elektriske systemet fortsatt ikke tåler belastningen slik anlegget er per idag.

Viktig: 
Mens trafoen i Skytten oppgraderes vil strømmen være borte for alle i Skytten. Hvis det er spesielle apparater eller lignende som du har som absolutt ikke kan være uten strøm bes du selv ta de nødvendige foranstaltninger for å sikre disse. Styret tar ikke ansvar for skader som påløper som følge av strømavbruddet.

Eksakt dato for når trafoen blir oppgradert kommer styret tilbake til senere.