Litt om generalforsamlinger, vedtak og søppelskurer

På generalforsamling 2017 ble det lagt frem forslag til standardisering av søppelskur. Det ble avstemt og forslaget ble vedtatt (se her).

Løsningen som ble laget flere steder avviker fra den vedtatte løsningen.

Styret har av estetiske årsaker valgt å ikke påpeke dette videre. Løsningene som enkelte har valgt er ikke nødvendigvis dårlige og ganske smarte i noen tilfeller:

Allikevel ønsker styret å gjøre oppmerksom på det som står i loven om generalforsamlinger og sameiermøter:

Generalforsamlingen er selskapets høyeste myndighetsorgan. Gjennom generalforsamlingen utøver (hus)eierne den øverste kontroll med selskapet.

Med andre ord: poenget med generalforsamlinger forsvinner dersom vedtakene ikke tas til følge.

I denne forbindelsen oppfordrer styret alle medlemmer i huseierforeningen til å sende sine innspill og bidra under årets generalforsamling 26. mars.

Om ønskelig kan vi også fatte nytt vedtak om søppelskurene, her ber vi våre medlemmer om forslag til ny tekst.