Detaljer om prosessen med Eineåsen skole

20 november 2018 ble det i Formannskapet besluttet å igangsette planleggingsfase med tilhørende reguleringsprosess. Alt som er skrevet i saken så langt finnes her.

Regulering av eiendommen er planlagt å bli satt i gang første halvår 2019. Reguleringsprosessen vil gjennomføres i samsvar med plan og bygningsloven og vi som naboer er lovet informasjon. Planprosessen fra a-å i Bærum kommune finnes her.