Innkalling generalforsamling 2019

Styret kaller med dette inn til årets generalforsamling. Som tidligere informert om møtes vi tirsdag 26.mars kl.18:30 på Eineåsen skole, avd. Belset.

Vi har en noen viktige saker å snakke om og skal også fatte vedtak, så det er viktig at alle møter! Om du ikke klarer å møte allikevel, fyll ut fullmakten og gi den til en nabo (eller et styremedlem) som møter.

Du finner alle dokumenter her: