Parkering på huseierforeningens områder

Det kommer stadig klager til styret på uvettig parkering. Styret minner derfor om at parkering skal kun skje på oppmerkede plasser.

Videre minner vi om at vi kun har en halv p-plass per boenhet på felles parkeringen, som også skal dekke behovet for gjester. Det er derfor viktig at alle benytter sin garasje til parkering av bil da det ikke er plass til alle ute.

Er det fullt på parkeringsplassen anbefales det at man benytter parkering ved Eineåsen Skole avdeling Gommerud eller annen gateparkering.

NB! All parkering skal skje på en måte som ikke er til hinder for trafikk eller utrykningskjøretøy. Dette er den enkeltes ansvar!

Parkering på tunene i Skytten og Stian Kristensens vei er ikke tillatt.