Rydding i forbindelse med loppemarked

Styret ønsker å dele følgende melding vi har fått fra arrangøren av helgens loppemarked:

Kjære nabo,

Oppryddingen etter vårt loppemarked denne helgen dro ut i tid, og vi beklager de ulemper dette har medført for dere naboer. Vi ønsker selvfølgelig et godt forhold til skolens naboer. Dere er leverandører av lopper, kunder av loppemarkedet og en god del av dere også tidligere, nåværende og kommende «leverandører» av musikanter til vårt skolekorps.

Da skolekorpsene i Bærum ikke lenger får levere restlopper på Isi avfallsanlegg på søndager etter loppemarkedets slutt, har vi som de fleste andre loppemarkedene sett oss nødt til å benytte eksterne tjenester til bortkjøring slik at skolegården skal være klar til mandag morgen. Vi bruker Renova til dette, og grunnet mange andre loppemarkeder denne helgen hadde de litt for mye å rekke over innen rimelig tid. Hos oss kom de derfor meget sent i år. Hvilken kjørerute Renova velger for å betjene alle loppemarkedene er utenfor vår kontroll, men basert på tidligere erfaringer var dette et unntakstilfelle som vi håper ikke vil gjenta seg.

Vi beklager igjen ulempene oppryddingen søndag kveld medførte for dere naboer med tanke på støy.

Med vennlig hilsen Rykkinn og Gullhaug skolekorps
ved
Arne Pihl Bordi, loppesjef