God sommer!

Sommeren er her med lange kvelder og lyse sommernetter, og ferietiden nærmer seg.

I denne anledning ønsker styret å minne om at selv om det er ferietid man huske å vise hensyn til hverandre og respektere at ikke alle nødvendigvis er i samme modus som du selv er.

Dette betyr blant annet at du anbefales å:

  • Holde støynivået nede på sene kvelder når du sitter ute
  • Trampolinelek ikke gjøres for tidlig på morgenen eller sent på kvelden (etter kl. 0900 og før kl. 2100 er anbefalt tidsrom),
  • Gressklipping og ballspill likeså,
  • Musikk holdes på et hensynsfullt nivå,
  • Det er lov å si ifra, og vi må tåle at naboen sier ifra ?

Videre minner vi om at vi har 2 dugnadsinnsatser i huseierforeningen: vårdugnaden og gressklipping iht. klippeliste (som finnes her). Gressklipping skal gjennomføres også i ferietiden, og hvis du ikke kan i din uke er du selv ansvarlig for å ordne bytte.

Vanning skal følge Bærum kommunes’ retningslinjer for vanning.

Der 2 husholdninger deler utekran er det ikke anledning til å nekte sin nabo vann mens man selv er bortreist.

Husk at de fleste uoverensstemmelser løses best med høflig dialog! Begge parter er ansvarlige for at all kommunikasjon er respektfull, ryddig og ordentlig.

Styret ønsker alle med dette en god, solrik og fredfylt sommer ?

Vennlig hilsen
Styret