Ikke bruk huskene i Skytten Øst!

Huskestativet i Skytten Øst er knekt (se bilde) og vi har derfor fjernet huskene.

Vi vil fjerne stativet så snart det praktisk er mulig. I mellomtiden må alle passe på at ingen (hverken barn eller voksne) klatrer på stativet!

Knekt huskestativ i Skytten Øst.