Kontingent i huseierforeningen

Styret har mottatt ønske om å dele opp kontingent til kvartalsvis fakturering. Vi etterkommer dette ønske og deler opp faktura fra og med 2.halvår.

Neste faktura sendes sannsynligvis i slutten av august med forfall i midten av september.

De som måtte ha behov for ytterligere oppdeling må kontakte styret for selv å få en ordning som passer den enkelte. Bruk gjerne vårt kontaktskjema.