Varsel om ekstraordinær generalforsamling

Styret varsler herved om at det vil bli kalt inn til ekstraordinær generalforsamling onsdag 4 september kl. 19-21.

Tema er redegjørelse for ny TV/Internett løsning inkludert kostnader og besparelser.

Innkalling iht vedtektenes artikkel 5 og 6 kan ventes 3 uker før den ekstraordinære generalforsamlingen.

 

Vennlig hilsen
Styret