Oppdatering elbiloppgraderingsprosjekt

Styret ønsker med dette å gi alle en oppdatering på status på elbiloppgraderingsprosjektet:

Siden årets generalforsamling har styret jobbet med å kontrollere at kostnadsbildet som ble presentert er riktig, vi har sendt søknad til Bærum Kommune om stønad til prosjektet, vi har valgt leverandør og vi starter nå gjennomføringen av prosjektet.

Kostnadsbildet

Kostnadsbildet som ble presentert under årets generalforsamling har vært representativt. Etter en runde hvor vi har sendt ut ny prisforespørsel ender endelig kostnad på Kr. 7.315 per husstand.

Regning for dette sendes ut sammen med 3. kvartal medlemskontingent tidlig i august. Hvis noen har behov for å dele opp betalingen – vennligst kontakt styret via kontaktskjemaet på hjemmesiden.

Selve laderen til bilen vil koste det samme som tidligere informert; Kr. 21.000 montert under prosjektperioden. For montering etter prosjektet er avsluttet vil kostnaden være Kr. 22.750.

Stønad fra Bærum Kommune

Vi har også søkt og fått innvilget stønad til prosjektet fra Bærum Kommune.

Stønaden er utformet slik at vi først når prosjektet er ferdigstilt kan sende inn rapport til Bærum Kommune med alle utgifter og bilag, og utifra dette blir endelig stønadsbeløp definert.

Dette betyr også at kostnaden for elbiloppgraderingsprosjektet må faktureres som annonsert over, og når vi så vet endelig stønadsbeløp vil dette bli tilbakebetalt på medlemskontingenten for 4. kvartal 2019, senest 1. kvartal 2020 (styres av hvor fort vi får endelig avklaring fra Bærum Kommune).

Merk: Vi skulle gjerne kunne garantert stønadsbeløpet fra BK, men det er dessverre ikke mulig på nåværende tidspunkt. Det vi derimot vet er at maksimalt stønadsbeløp er Kr. 50.000, tilsvarende Kr. 532/husstand.

Valg av sammarbeidspartner

Styret har valgt Ampere Installasjon som samarbeidspartner for prosjektet. Ampere Installasjon vil forestå utbytting av sikringsskap, tilrettelegging av kabler etc. i/på garasjene og klargjøring for montering av elbillader. Ampere installasjon leverer ladebokser fra Salto/Defa, og tilbyr en tilsvarende løsning som presentert under årets generalforsamling.

For styret har det vært viktig å se på totaliteten på kostnadsbildet, og i drift vil Salto løsningen være rimeligere da deres gebyr på administrasjonen er kun 10% mot 15% fra andre leverandører. Dette betyr at vi kan sette en lavere pris per KWh. Hva prisen per KWh blir fastsettes senere. Samtidig ser vi at vi sparer ca Kr. 20.000 i årlige driftsutgifter ved valg av denne partneren.

Som presentert på generalforsamlingen er alle forpliktet til å bruke samme system. Det er derfor ikke anledning til å bruke annen ladere enn Salto, da alle ladere kobles på samme overvåknings- og balanseringssystem.

Gjennomføring og tidsplan

Arbeidet er allerede startet opp ved at utstyr blir satt i bestilling, og neste steg blir oppgradering av trafoen i Skytten. Eksakte tider kommer vi tilbake til, men under bytte av sikringsskap og trafo må strømstans påregnes.

VIKTIG: Du må derfor selv sørge for å sikre dine gjenstander og utstyr hvis noen av disse er avhengig av konstant strømtilkobling. Styret tar intet ansvar for skader som følge av strømstansen.

Styret kommer tilbake med mer informasjon så snart dette foreligger.

Vennlig hilsen
Styret