Medlemskontingent 3.kvartal 2019 + el-anlegg oppgradering

Faktura for medlemskontingent har blitt sendt ut i slutten av forrige uke med frist 31. august. Som tidligere opplyst har vi nå gått over til kvartalsvis fakturering.

Denne faktura inneholder også en post merket «andel elbiloppgradering». Vi ønsker å presisere at dette er kostnadene som deles blant alle huseierne for å oppgradere el-anlegget og sikringsskapene, slik som stemt over i Generalforsamlingen (se Referat Generalforsamling 2019).

Ladeboksene kommer i tillegg til dem som måtte ønske det.

Er du en av dem som ønsker ladeboks installert nå, kan du fortsatt bestille her innen 2.september.

Merk at ladeboks er påkrevd om du skal lade din elbil, hybridbil, elsparkesykkel, elsykkel eller annet elektrisk fremkostmiddel i garasjen framover! Selv om el-anlegget oppgraderes er det ikke tillatt å bruke vanlige stikkontakter!

Styret vil om kort tid legge ut mer informasjon om hvilke krav som gjelder for et fellesanlegg som vi har. Disse kravene er ufravikelige, og vi ber alle respektere disse slik at vi ikke får uønskede hendelser som følge av feil lading

Fremdrift

Vi har idag fått gjennomført kabelpåvisning, og graving og nedlegging av nye trekkerør vil skje onsdag og torsdag denne uken. Gravingen er så langt det er mulig lagt utenom kjørevei. Der det må graves over kjørevei vil det meste av arbeidet være gjort iløpet av noen timer, slik at det bør være liten effekt på tilgang til garasjene. Når nye trekkerør er lagt i bakken kan installasjon i garasjene fortsette.

Forøvrig venter vi fortsatt på datoer for oppgradering av trafo og bytte av sikringsskap. Her er vi avhengig av Hafslunds installasjonspartner. Datoer blir videreformidlet så snart de foreligger.