Nei det blir ikke flere parkeringsplasser

Kjære alle medlemmer i Skytten Huseierforening, styret får stadig klager på feilparkeringer, mangel på parkeringsplasser med mer.

Styret får ikke løst parkeringsproblemet så lenge hver og en ikke gidder å etterleve de anmodninger og retningslinjer vi kommer med.

Det er et faktum at vi er i en situasjon som vi har påpekt flere ganger før (her ser du alle hjemmesideinnlegg om dette tema):

  • hver husstand har 1 garasjeplass og ½ gjesteparkeringsplass,
  • våre medlemmer har flere kjøretøy enn vi har plass til,
  • flere medlemmer parkerer ikke i garasjen sin,
  • det er mange store firmabiler som parkerer på foreningens parkeringsplasser.

Vi får ikke flere parkeringsplasser, derfor er det viktig at alle utviser god parkeringsvett:

  • Garasjer brukes fortrinnsvis til parkering av bil, er bilen for stor så er det mulig å leie ut garasjen til en nabo – mot betaling så klart,
  • Parkering skjer kun på oppmerkede plasser, og innenfor oppmerkingen. Og nei, har noen parkert utenfor oppmerking er dette ikke en grunn til at du skal gjøre det samme,
  • Er parkeringsplassen full, så er det gateparkering som gjelder, eller bruk Eineåsen skole avdeling Gommerud. De har stor parkeringsplass.
  • Det er IKKE tillatt å parkere på parkeringsplassene til Skytten Boligsameie eller Eineåsen Huseierforening. Tilsvarende har vi gitt beskjed til dem at de ikke skal parkere på våre parkeringsplasser.
  • Nei, det er ikke en rett å parkere slik du kan åpne dørene helt for å ta ting ut av bilen.
  • Parkering på tunene er IKKE tillatt! Kun av/pålasting av kortest mulig varighet.