Trafo byttes 8.oktober

8 oktober mellom kl. 0800 – 1600 vil Hafslund bytte 1 trafo i Skytten, samt en koblingboks i Skytten vest og en koblingsboks i Stian Kristensens vei øst.

Dagen før vil det bli utført noe graving i tilknytning til disse jobbene, og redusert fremkommelighet må påregnes i nevnte områder i angitte tidsrom begge dager.

Hafslund vil, så langt vi har fått informasjon om, varsle berørte boliger direkte om strømbortfall i perioden.

Sår i plenene etter gravingen vil bli utbedret først til våren.

Årsaken til at vi venter til våren er frykt for at måkebilen vil skrape vekk ny jord og plantet plen i løpet av vinteren. Så snart været tillater det blir dette arbeidet igangsatt våren 2020.

Asfaltering derimot vil bli gjennomført så snart praktisk mulig.