Referat fra ekstraordinær generalforsamling onsdag 4 september 2019

Vedlagt er referat fra ekstraordinær generalforsamling 4 september 2019.

I tillegg svar på noen spørsmål som kom opp under møtet:

  • Avtaleoppstart blir fra 1 januar 2020
  • Montering blir i oktober/november 2019 uten ekstrakostnader for oss.
  • Prisen er fast minst første år. Det er ikke mulig å si per i dag hva økning per år blir for Komplett 300 utover første år, men styret følger opp fremover
  • Alle som per i dag har Telenor (ex Canal Digital) blir automatisk overført til ny avtale.
  • De som har andre leverandører må si opp dette selv. Sjekk avtalen din for oppsigelsestid som gjelder for ditt abonnement.
  • Ny T-We Box II monteres samtidig som WIFI
  • Assistanse for montering av bokser blir tilgjengelig – styret kommer tilbake med registreringsskjema for dette.
  • Regning fra huseierforeningen vil fra og med første kvartal ha TV/Internett som egen linje på fakturaen, slik at de som får dette dekket av arbeidsgiver ikke får problemer med refusjon.

Referat Ekstra GF 2019