Bilkjøring i Skytten Huseierforening

Styret mottar stadig klager på gjentakende bilkjøring i vår huseierforening, både fra våre egne medlemmer og fra nærliggende huseierforeninger.

Dette må det nå bli innskjerping på!

Alle veiene i Skytten huseierforening og omliggende veier er definert som gangveier! Iht Trafikkreglenes §4 er det FORBUDT å kjøre på gangveg.

Overtredelser bøtlegges med Kr. 4.200, ref Forskrift om forenklet forelegg, §1 seksjon 4, bokstav b)

Styret er veldig klar over at vi har noen få som er ekstra flinke til å kjøre inn for den minste ting, og disse vil fremover bli tilskrevet direkte og forholdet påpekt. At noen bryter offentlige regler betyr ikke at det er greit at du også gjør det samme!

Ergo

  • Du skal ikke kjøre inn for «skal bare»-oppdrag
  • Du skal ikke parkere på tun eller gater i huseierforeningen
  • Du skal umiddelbart fjerne kjøretøyet ditt når du har lastet av det du absolutt ikke klarer å bære fra parkeringsplassen.
  • Du trenger ikke hente ungene ved husdøren – de klarer fint å gå til parkeringsplassen, også i dårlig vær
  • Du skal selv sørge for at du etterlever gjeldende offentlig regelverk.

Skytten Huseierforening er og skal være, som resten av Rykkinn, et bilfritt bomiljø.

Lenker

Trafikkreglene: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1986-03-21-747
Forenklet forelegg: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-06-29-492?q=forskrift