Garasjedører – hva gjør man om strømmen skulle gå?

Det har vært en del spørsmål rundt dette tema i det siste. Dersom strømmen går må man koble ut motoren for porten manuelt.

Dette gjøres ved å trekke ut låsen som sitter i midten av porten.
Den drar på en veier som kobler motoren fra porten og porten kan deretter skyves opp manuelt.

  

Når strømmen er tilbake kobler man til motoren ved å dra på det røde håndtak som sitter rett ved motoren og alt fungerer som vanlig.

Har du ikke nøkkel men har blitt informert om at det blir strømstans? Da kan du åpne garasjen elektrisk dagen før og koble ut motoren fra innsiden av garasjen allerede da. Skyv ned porten manuelt, så er du klar til dagen etterpå.

Øvrige spørsmål om garasjeporter kan sendes leverandøren. Gå til «Praktisk info» – «Garasjer«, der finner du lenke til Mora AS som leverte portene i sin tid.