Status trafobytte og diverse informasjon – NB! LES ALT!

Trafobytte

Trafo i Skytten samt koblingsbokser i Skytten vest og Stian Kristensens vei øst vil bli byttet ut torsdag 24 oktober mellom kl. 0800-1600. Informasjon blir sendt direkte til berørte husstander fra Hafslund, men strømbrudd må påregnes både i Skytten og i Stian Kristenses vei, garasjer såvell som hus.
Problemet med byttet sist var at skruene som holder taket på trafoen på plass var rustet fast. Vi satser på at de greier å fikse dette denne gangen ?

Elbilprosjektet

Elbilprosjektet nærmer seg sluttføring, og melding om at anlegget er satt i drift blir sent ut når det er klart men vi sikter mot ferdigstillelse ca. 1 november.

Elbilladere er montert på ønsket lokasjon inni garasjen for de som har bestilt dette.
NB! Grunnet seriekobling og dataoverføring skal boksene IKKE flyttes eller tukles med da dette vil skade hele systemet. Kostnad for reparasjon av anlegget blir fakturert den som har forårsaket skaden, hvis så skjer.

Lading skal gjøres med bilens ladekabel. For de som ønsker ekstra ladekabel kan dette bestilles ekstra. Prisene er som følger:

Mode3 4 meter lang T2-T2 1F 32A: Kr: 2.375,- ink mva pr/stk
Mode3 7,5 meter lang T2-T2 1F 32A: Kr: 2.775,- ink mva pr/stk
Mode3 4 meter lang T2-T1 1F 32A: Kr: 2.500,- ink mva pr/stk
Mode3 7,5 meter lang T2-T1 1F 32A: Kr: 3.250,- ink mva pr/stk
Bestilling av ekstra ladekabel er altså frivillig og kan gjøres til styret via kontaktskjema. Ampere Installasjon vil fakturere direkte som for laderne. Husk å inkludere fullt navn, gateaddresse, email og telefonnummer. For detaljer på hvilken kabel din elbil måtte trenger, sjekk instruksjonsboken eller din elbilforhandler.

Alle som har fått installert elbilladere må la porten være åpen torsdag 24 oktober da ladestasjonene skal programmeres opp mot CLU/styringen, og Ampere installasjon må ha tilgang til elbilladerne for å få gjort dette. Sluttkontroll er planlagt gjennomført samme dag så langt det lar seg gjøre.

Viktig info til dere som har eller har planer om å skaffe Renault Zöe:
Renault Zöe er ikke laget for strømnett IT230 – som vi har – men for TN400. Over 80% av Norges anlegg har IT230. Det kan monteres en skilletrafo som lurer bilen til å tro at den er på et TN400 anlegg, men dette må bestilles separat. Merk at maks ladekapasitet er da 13A. Pris på skilletrafo er Kr. 19.000 m/mva. Nyere modeller av Renault Zöe kan være tilpasset IT230 anlegg, men vi har ikke fått dette bekreftet. Skulle det oppstå problemer med lading av Renault Zöe er det altså ikke feil på anlegget, men dessverre bilen.
Ved behov, kontakt styret som vil formidle kontakt med Ampere Installasjon for bestilling/installering av skilletrafo eller andre spørsmål rundt dette.

VIKTIG:
Lading med skjøteledning er fortsatt forbudt selv etter oppgradering, både for elbiler, hybrider og andre ladbare kjøretøy!
Som det fremkommer av vedtektenes §5 5. ledd så plikter alle huseierforeningens medlemmer å holde sitt hus med bod og garasje forsvarlig sikret. For lading av elektriske kjøretøy er det eneste sikre, korrekte måten å lade på via korrekt installert elbillader. Merk at dette gjelder også hybrider!

Sår i plener og asfaltering

Vi utsetter til våren å fikse plenene etter kabelgraving da vi frykter at måkebilen ellers vil ødelegge dette iløpet av vinteren.
Asfaltering der dette er nødvendig vil bli gjennomført så snart som praktisk mulig.

T-We boks II, internet modem og trådløs ruter

Tessta Connect AS kommer mandag 28 og tirsdag 29 oktober for installasjon/bytte av dekoder, modem og ruter. Hver enkelt beboer blir varslet med lapp i postkassen i begynnelsen av neste uke med dag og tid de kommer til akkurat din bolig.

Tessta Connect vil både sjekke signaler i koblingsbokser samt bistå med oppkobling av det nye utstyret. Alt utstyret er Telenors siste versjon og den trådløse ruteren har veldig god dekning.
For de som ønsker å beholde eksisterende dekoder i tillegg til den nye er dette som tidligere informert mulig, men det tilkommer da en ekstrakost på kr. 29 for ekstra signalkort.

Passer ikke tiden som du er satt opp på, kontakt Tessta Connect direkte og avtal ny tid som passer bedre. Kontaktinformasjon kommer på varslingslappen du får i din postkasse.

Til slutt

Hvis noe er uklart, les informasjonen over en gang til. Hvis fortsatt uklart, kontakt styret via kontaktskjema på hjemmesiden.

Husk å minne dine naboer på denne viktige informasjonen – vi har ikke kapasitet til å sende sms til hele huseierforeningen i tillegg til nyhetsbrev!