Dato for generalforsamling 2020: 3.mars

Styret vil med dette informere om at dato for generalforsamlingen 2020 er tirsdag 3 mars 2020 kl 1900-2100 på Belset Skole.

Innkalling med vedlegg vil bli sent ut* senest 3 uker før som foreskrevet i vedtektenes §5.

Innmelding av saker til årets generalforsamling må være styret i hende innen 15 januar 2020.
Innmeldt sak må som et minimum inneholde:

  • Redegjørelse for problemstilling/tema/bakgrunn
  • Forslag til løsning
  • Budsjett/budsjettutkast for foreslått løsning inkludert finansieringsmodell
  • Utkast gjennomføringsplan

Hvis disse elementene mangler helt eller delvis kan dessverre ikke saksbehandling gjennomføres effektivt på generalforsamlingen, og vil derfor heller ikke fremmes.

For saker som f.eks. forslag til vedtektsendring eller tilsvarende er budsjett og finansierings modell selvfølgelig ikke nødvendig.
Forslagsstiller forventes å kunne presentere sin sak for generalforsamlingen.

 

*Merk at innkalling med vedlegg publiseres på huseierforeningens hjemmeside, og medlemmene varsles via email om at det er sendt ut og gjort tilgjengelig. Det leveres ikke ut innkalling med vedlegg i papirformat.