Elbilladeløsning er nå i drift

Styret har denne uken satt elbilladesystemet i drift, og alle som har bestilt ladere hittil er informert med brukerveiledning på hvordan man registrerer seg etc.

Prosjektet går med dette over i en sluttfase, som inkluderer at vi sender dokumentasjon til Bærum Kommune på gjennomført prosjekt og anmoder om utbetaling av stønad.
Ettersom vi ikke kjenner hvor lang tid Bærum Kommune vil bruke på behandling, beregning av størrelsen på eller tidspunkt for utbetaling av stønaden blir dette godskrevet tidligst første kvartal 2020, kanskje først i andre kvartal 2020. Her er vi helt prisgitt Bærum Kommunes behandlingstid.

Vi vil snart også legge ut skjema for bestilling av nye ladere på internettsidene våre, slik at de som ikke fikk eller kunne bestille i første runde kan få gjort dette.

16 av 94 husstander bestilte elbilladere i løpet av prosjektet. Dette utgjør 17% av medlemmene i foreningen, hvilket styret er veldig fornøyd med.

Samtidig ser vi at potensialet er der for at flere skaffer seg ladere, enten fordi de allerede har elbil eller kommer til å skaffe seg dette i fremtiden.
Det er i denne sammenheng viktig å minne på at det ladesystemet vi har anskaffet, som tidligere informert, er et komplett system med balansert lading.

Du kan derfor ikke koble på hvilken som helst lader, og man er derfor nødt til å bestille lader via styret. Husk at lading via vanlig stikkkontakt er fortsatt forbudt!

Installering, montering og programmering utføres av Ampere Installasjon i sammarbeid med DEFA (Salto) og blir fakturert direkte til deg etter fullført installasjon.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når bestillingsskjemaet for nye elbilladere er klart.

Informasjon om lading av elbiler og hybridbiler vil fremover samles under fanen «Praktisk info» => «El- og hybridbil» på våre hjemmesider.

Vi vil samtidig takke for tålmodighet, fleksibilitet og at dere har båret over med korte frister med mer underveis i prosjektet.