Kontingent 4. kvartal 2019 og medlemsavgift for 2020

Kontingent for 4. kvartal 2019

Kontingenten for 4. kvartal 2019 sendes straks ut fra styret. Denne sendes per *email*, så hvis ikke du har mottatt denne innen onsdag 27/11 så sjekk spamfilteret ditt før du eventuelt ber om kopi fra styret.

Kontingent 2020

Kontigent for 2020 blir som følger:

Kr. 2964 – Ny kostnad TV/Internett, ref. ekstraordinær generalforsamling avholdt i september
Kr. 7276 – kontingent 2019 inkl. 3,2% indeksregulering (7050 + 3,2% = 7276)
Kr. 10240 – Kontingent 2020 totalt alt inkludert. Per kvartal *Kr. 2560*
Terminer: *februar, mai, august *og* november*

Hvis du har behov/ønske om å dele opp kontingenten i månedsfaktura istedenfor kvartalsvis, vennligst kontakt styret via kontaktskjema.