Har du hatt ditt verv i styret allerede?

Styret forvalter den daglige driften av huseierforeningen. Dette er hovedsakelig oppfølging av brøyting på vinterstid, TV/internettavtale og annet forefallende arbeid inkludert vedlikehold av fellesområdene i samarbeid med dugnadssjefene.

Noen år gjennomfører vi prosjekter som er vedtatt av generalforsamlingen. De siste årene har styrene gjennomført betydelige oppgraderinger for fellesskapet: byttet garasjeporter, klargjort garasjene for elbilladere, utvidet veistumper med mer. Riktignok har disse prosjektene vært ganske omfattende, men oppgavene fordeles alltid på flere skuldre slik at også et lite bidrag hjelper mye.

Slik styret ser det er vi på vei inn i en roligere periode med noen mindre oppgaver. Det er kanskje det ideale tidspunkt til å avtjene ditt verv og gjøre en forskjell for dine naboer?

I kommende periode er det planlagt følgende prosjekter:

  • Ny lekeplass i Skytten øst,
  • Bytte av dårlig planker i garasjene etter behov,
  • Nye utelys på garasjene,
  • Ny brøyteavtale for perioden 2020-2022.

Det er 3 styremedlemmer vi trenger for generalforsamlingen 2020:

Niels Christian Boman og Kai Slupphaug fratrer sine poster etter fullført tjenestetid. I tillegg skal Øystein Fuentes-Gauslaa erstattes etter han fratrådte grunnet flytting.

Styremedlemmer får godtgjørelse iht. generalforsamlingens vedtak og pleier å ha styremiddag.

Ta kontakt med en av oss (se Styret) eller send melding til styret (se Kontakt) for å vite mer eller melde din interesse.