Presisering om elbillading

Styret viser til tidligere utsendt informasjon knyttet til elbillading, og vil i denne anledning få komme med en presisering:

Vår huseierforening er tilknyttet et 230V strømnett, også kjent som IT-nett i elbilkretser. Elbilladeløsningen som styret har fremarbeidet og nå er ferdigstilt, inkludert laderen som tilbys til alle huseierforeningens medlemmer, er tilpasset dette IT230V nettet.

Det norske elbilmarkedet består av et utall elbilmodeller som alle har sine særegenheter, men samtidig også en del fellestrekk. Felles for ca. 80% av det norske elbilmarkedet er at det fungerer på et IT230V strømnett. Noen derimot er laget for andre strømnett, men kan brukes på IT230V nett med tilleggsutstyr.

Med så mange forskjellige elbilmodeller på markedet allerede, og antakelig enda flere som kommer, så kan ikke Skytten Huseierforening fasilitere for en løsning som passer absolutt alle modeller – det ville kostet for mye penger for våre medlemmer.

Ett eksempel på dette er Renault Zöe: Denne bilen er laget for å lade på et TN400V anlegg. Når vi så har et IT230V anlegg, så passer ikke dette sammen og lading kan ikke gjøres uten bruk av ekstra utstyr.
Renault Zöe leveres av denne årsak med ekstrautstyr når den kjøpes fra forhandler i form av en skilletrafo. Skilletrafoen «lurer» Zöe til å tro at den er på et TN400V nett selv om den faktisk er på et IT230V nett.
Avhengig av årsmodell og tilbud fra selger varierer skilletrafoen fra å være en boks som fastmonteres mellom strømnettet og elbilladeren, til en egen ladekabel hvor skilletrafoen er inkludert i kabelen. Muligens finnes det andre løsninger også, men det kjenner ikke styret til?

Styret og Skytten huseierforening har ingen mulighet til å følge med på eller kjenne til enhver elbilmodells særegenheter. I tillegg er et bilkjøp uansett diesel, bensin, hybrid eller elektrisk et forbrukerkjøp mellom selger og kjøper som Skytten huseierforening ikke er en del av eller kan bli en del av.
Det påligger derfor den enkelte som kjøper hybrid eller elbil å selv avklare hvilket ekstrautstyr som eventuelt er nødvendig for å få gjennomført lading på et IT230V strømnett for din valgte hybrid/elbil.

Av samme årsak tar heller ikke styret eller Skytten huseierforening eventuelle kostnader for slikt ekstrautstyr eller montering av slikt. For tilbud på montering av ekstrautstyr, vennligst kontakt styret.

Informasjon om hvilket ekstrautstyr din hybrid eller elbil trenger vil du få blant annet ved å kontakte din elbilforhandler, på www.elbil.no , www.elbilgrossisten.no , www.nofuel.no eller diverse forum for elbileiere eller ved internett søk.

Husk at du er selv ansvarlig for at ekstrautstyret du bruker er iht gjeldende regler og retningslinjer, og at du er selv er ansvarlig for forsvarlig bruk at dette.