Legg merke til det nye skilt!

Da har vi satt opp tilleggsskilt «gangvei» for å gjøre det enda tydeligere at gangveiene mellom husene våre er nettopp det: gangvei.

Det skal kun parkeres i garasjene eller parkeringsplassene. Kjøring til og fra eiendommene er ikke tillatt, med mindre det faller under ett av unntakene som bildet viser.

Det er en selvfølge at dersom kjøring ikke kan unngås, skal den foregå i 1.gir og da maksimalt med gangfart for å kunne ha en sjanse til å reagere når barn leker i veiene.