Varsling om planoppstart Eineåsen skole

Vi har mottatt varsling om planoppstart til detaljregulering til det nye skolebygg.

Fint om dere som er berørt av ombyggingen (særlig naboene på østsiden av skolen og beboerne i Stian Kristensens vei) gjør dere kjent med planene som ligger i arkivet på kommunens hjemmeside (arkivsak 19/9437).

Kom gjerne med innspill innen 15.mars slik at vi kan sende en samlet tilbakemelding til arkitektene og kommunen.