Noen få oppdateringer

Styret har konstituert seg denne uken, her finner du de nye medlemmene, deres roller, samt oversikt over dugnadssjefene: Styret.

Referat fra generalforsamlingen har også blitt lagt ut: Referat fra generalforsamlinger

Vi tar sikte på å gjennomføre dugnad 21.april.

Når det gjelder det som alle snakker om i disse dager, så viser vi til hjemmesiden til Bærum kommune og deres info om Korona.

Ta vare på hverandre (både familie og naboer) og vask hendene ofte!