Dugnad på tirsdag og lys ved garasjene

Dugnad

Husk at det er dugnad på tirsdag (21.april). Feiing er bestilt til dagen etter, parkeringsplassene må derfor være tomme for biler 22.april.

Det forventes at alle medlemmer i huseierforeningen yter en innsats for felleskapet.

Styret har registrert at noen allerede har satt i gang og begynt rydding av fellesarealet, noe som er veldig gledelig. Det er allikevel fortsatt mye å gjøre og når alle stiller blir vi rask ferdig. Men husk å holde avstand til hverandre!

Bytte av lysanlegg

I morgen (mandag, 20.april) starter elektrikerne med å bytte lys og lyssensorer til garasjene. Mulig at strømmen slås av i denne forbindelsen. Dersom porten ikke kan åpnes elektrisk, kan du bruke nøkkelen som beskrevet her.