Dugnad på tirsdag, 21.april kl.18 – og i dagene før det

Som tidligere annonsert blir det dugnad på tirsdag 21.april kl. 18:00. Denne gangen er programmet nok litt annerledes.

Styret henstiller alle til å gjøre en innsats på fellesområdene i dagene før 21.april. Målet er å unngå at vi kommer i en situasjon hvor vi møtes med en avstand nærmere enn 2 meter og flere enn 5 stykk om gangen, slik som bestemmelsene sier. Derfor blir det heller ikke sosialt samvær etterpå. 

Vi får heller ta en nabofest mot slutten av sommeren når det muligens er tillatt igjen.

Det er bestilt containere som utplasseres på vanlig plass, på morgenen 21.april. Dugnadssjefene holder av plassen. Se også kart nedenfor.

Containere er kun til hageavfall (max. 15 cm. diameter på grener / stammer / røtter) fra fellesområde!

Hvis det er plass – etter at fellesområdene er ryddet ferdig – vil det bli anledning til å deponere privat hageavfall. Husk dimensjonskravet som allerede angitt! Containerne skal ikke ha noe som stikker utenfor, dørene skal kunne lukkes og maks 20cm over toppen. Plastposer skal ikke i containerne!

Feiing er bestilt til dagen etter dugnaden (Onsdag 22.april).

Grus feies ut fra kanter slik at feiebilen letter kan samle dette opp. NB! Skal ikke legges i hauger, men jevnt utover, gress skal ikke blandes inn.