Ny og oppdatert info om Eineåsen skole

Oppdatert informasjon om nye Eineåsen skole er nå tilgjengelig på kommunens hjemmeside (her).

Illustrasjon av det nye skolebygg (endelig utforming og plassering avgjøres i byggesaken)

Kommunen har også tatt stilling til innspill fra naboer så langt, blant annet:

  • Skyggesituasjon for naboene i øst
  • Skjerming av naboene i øst
  • Utvidelse av fortau og parkeringssituasjon i Stian Kristensens vei

Det oppgis 3.april som siste dag for tilbakemeldinger mens vi har fått opplyst 6.april tidligere.

Så, gjør deg kjent med presentasjonen og gi tilbakemelding til arkitektene om du har nye synspunkter å føye til. Adressen står på første side i presentasjonen.

Alle endringer som skjer under utarbeidelse av planforslaget vil imidlertid kunne ses og kommenteres når komplett planforslag legges ut til offentlig ettersyn, som er neste skrittet.