Utbedring av garasjer starter i morgen

Som presentert i budsjettet 2020 under generalforsamlingen setter vi nå igang med noen mindre utbedringsarbeider ved garasjene. Dette er forberedelsene for å skifte både utelys og sensorer.

Det vil bli byttet noen dårlige takbord og takrenner der det er nødvendig. Dette er utvendige tiltak som ikke påvirker bruk av garasjene.

Jobben starter i morgen og er planlagt ferdig på fredag. Maling er ikke inkludert, så dersom du er en av de heldige som får en oppgradering må du male selv.