Utvis parkeringsvett!

Igjen minner vi alle dere – våre medlemmer – om å utvise parkeringsvett.

Situasjonen er slik som beskrevet så mange ganger før (her ser du alle hjemmesideinnlegg om dette tema):

  • hver husstand har 1 garasjeplass og ½ gjesteparkeringsplass,
  • våre medlemmer har flere kjøretøy enn vi har plass til,
  • flere medlemmer parkerer ikke i garasjen sin,
  • det er mange store firmabiler som parkerer på foreningens parkeringsplasser.

Vi får ikke flere parkeringsplasser, derfor er det viktig at alle utviser god parkeringsvett:

  • Garasjer brukes fortrinnsvis til parkering av bil, er bilen for stor så er det mulig å leie ut garasjen til en nabo – mot betaling så klart,
  • Parkering skjer kun på oppmerkede plasser, og innenfor oppmerkingen. Og nei, har noen parkert utenfor oppmerking er dette ikke en grunn til at du skal gjøre det samme,
  • Er parkeringsplassen full, så er det gateparkering som gjelder, eller bruk Eineåsen skole avdeling Gommerud, Rykkinnhallen eller Tennisbanen. Der er det store parkeringsplasser som egner seg også bedre til store firmabiler enn de trange stripene vi har. (Her er det mulighet for å unngå bulk!)
  • Det er IKKE tillatt å parkere på parkeringsplassene til Skytten Boligsameie eller Eineåsen Huseierforening. Tilsvarende har vi gitt beskjed til dem at de ikke skal parkere på våre parkeringsplasser.
  • Nei, det er ikke en rett å parkere slik du kan åpne dørene helt for å ta ting ut av bilen.
  • Parkering på tunene er IKKE tillatt! Kun av/pålasting av kortest mulig varighet.