Kildesortering, glass- og metallemballasje

Bærum Renovasjon gjennomfører for tiden et prøveprosjekt med innsamling av glass- og metallemballasje hjemme hos utvalgte husstander i Bærum.

Målet er å samle kunnskap og erfaringer med hvilke resultater en henteordning kan gi. I denne forbindelsen har det oppstått spørsmål om det bør settes opp felles container på huseierforeningens område.

Styret har denne uken hatt befaring med representanter fra kommunen og gitt tilbakemelding at vi ikke ser muligheten til å sette opp en eller flere beholdere for å samle glass- og metallemballasje på huseierforeningen’s område. Grunner er en allerede presset parkeringssituasjon, plass som trengs til snørydding, støy ved kasting og forsøpling, dersom tømming ikke skjer regelmessig. 

Vi følger med hvordan prosjektet utvikler seg og hva et eventuell utfall blir.

I mellomtiden kan hver enkelt av oss bidra med å kildesortere. Vi har alle egne beholdere for papir og papp, matavfall, plastemballasje og restavfall. Glass- og metallemballasje skal kastes i containere som finnes bl.a. ved Tennisbanen, KI eller Coop Extra.

Lurer du på hvor og hvordan du skal kaste ting, ta en titt på sortere.no. Der kan du søke etter det du skal kaste og få en nøyaktig beskrivelse hvordan det skal gjøres.

Lenker

www.sortere.no
Bærum kommune, avfall og gjenvinning
Praktisk info > Avfall og Gjenvinning